Gäster

Emilia Norin

Emma Norin är brandingenjör på Briab med inriktning på utrymning och normalflöden.

  • Avsnitt 1 – Mänskligt beteende och flödesfilosofi vid utrymning

Henrik Smeid

Henrik Smeid är specialistsjuksköterska och arbetar inom ambulansjukvården.

  • Avsnitt 2 – Stenkastning, blodsmittor, mobiltelefoner och annan riskhantering för ambulanspersonal

Johan Berg

Johan Berg är underwriter på försäkringsbolaget Berkley.

  • Avsnitt 3 – Försäkringar, riskhantering mot brand och ansvar

Lars Östrand

Lars Östrand arbetar med forskning och utveckling på Presto.

  • Avsnitt 4: Är batterierna i elbilar en brandrisk?

Christer Stenberg

Christer har arbetar under lång tid inom Räddningstjänsten med olika uppdrag.

  • Avsnitt 5 – Det brinner hos grannen!


Rolf Grossmann

Rolf har även han arbetat under lång tid inom Räddningstjänsten med olika uppdrag.

  • Avsnitt 6 – Skogsbränder

Kenneth Lodeklint

Kenneth  arbetar på Briab och är expert på nödbelysning.

  • Avsnitt 7 – Nödbelysning