Gäster

Emilia Norin

Emma Norin är brandingenjör på Briab med inriktning på utrymning och normalflöden.

Avsnitt 1 – Mänskligt beteende och flödesfilosofi vid utrymning


Henrik Smeid

Henrik Smeid är specialistsjuksköterska och arbetar inom ambulansjukvården.

Avsnitt 2 – Stenkastning, blodsmittor, mobiltelefoner och annan riskhantering för ambulanspersonal

Avsnitt 9 – Coronaviruset COVID-19


Johan Berg

Johan Berg är underwriter på försäkringsbolaget Berkley.

Avsnitt 3 – Försäkringar, riskhantering mot brand och ansvar


Lars Östrand

Lars Östrand arbetar med forskning och utveckling på Presto.

Avsnitt 4: Är batterierna i elbilar en brandrisk?


Christer Stenberg

Christer har arbetar under lång tid inom Räddningstjänsten med olika uppdrag.

Avsnitt 5 – Det brinner hos grannen!


Rolf Grossmann

Rolf har även han arbetat under lång tid inom Räddningstjänsten med olika uppdrag.

Avsnitt 6 – Skogsbränder


Kenneth Lodeklint

Kenneth  arbetar på Briab och är expert på nödbelysning.

Avsnitt 7 – Nödbelysning


Kristoffer Thuresson

Kristoffer är bland annat säkerhetsansvarig på golftävlingen Scandinavian Invitation.

Avsnitt 8 – Eventsäkerhet